ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΝDIRAM 

   

Το Πολιτιστικό Κέντρο Μάντιραμ είναι μία πολιτιστική μη-κερδοσκοπική εταιρία πολύ-πολιτισμικού χαρακτήρα μοναδική στην Ελλάδα.

Ιδρύθηκε από τη Λήδα Shantala το 1986 με την επιστροφή της στην Ελλάδα για να μεταδώσει την πλούσια εμπειρία και τις γνώσεις της με στόχο να αποτελέσει «Τόπο» - «Mandiram” στα σανσκριτικά-, συνάντησης προβληματισμών, επεξεργασίας και επίλυσης πολλαπλών σύγχρονων θεμάτων και προβλημάτων που θέτει η εποχή.

Το Κέντρο «Μάντιραμ» λειτουργεί με μεγάλη συνέπεια και ευθύνη ως εκπαιδευτικό ίδρυμα από το 1985.
Η ανάγκη δημιουργίας ενός μόνιμου καλλιτεχνικού χώρου, ήταν άποτέλεσμα της ωρίμανσης της εταιρίας μας καί της σημαντικής αύξησης τού αριθμού των θεατών στίς παραστάσεις μας, καθώς και των ενδιαφερομένων γενικότερα γύρω από τους στόχους μας.
Η πρόοδος και η προσήλωση των παλαιοτέρων μαθητών μας, πολλοί από τους οποίους διέπρεψαν σε ξένα πανεπιστήμια, όπως και ο αυξανόμενος αριθμός των νέων ενδιαφερομένων, μας ενθάρρυνε μεταξύ άλλων για τη δημιουργία αυτού του χώρου, που θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε τους καλλιτεχνικούς στόχους μας

To "Shantom", Πολυχώρος Πολιτισμού και Τεχνών, φιλοξενεί τις ώς τώρα δραστηριότητες του Κέντρου Μάντιραμ και του Χοροθεάτρου «Λήδα Shantala», αλλά και τις διευρύνει, επιδιώκοντας επίσης γόνιμη συνεργασία και διάλογο με άλλους καλλιτέχνες και ερευνητές.

Η Λήδα Shantala, πρωτοπόρος καλλιτέχνις και ερευνήτρια θέλησε να προωθήσει μέσω του «Κέντρου Μάντιραμ» έξι κυρίως στόχους:

1. Τη διδασκαλία του Ινδικού Κλασικού Χορού «Μπάρατα Νάτυαμ» μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που ακολουθεί εξελικτική πορεία εκμάθησης από τα πρώτα βήματα του αρχάριου, μέχρι την πιο εξελιγμένη και πλούσια μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Το «Κέντρο Μάντιραμ» είναι η μοναδική σχολή στην Ελλάδα όπου διδάσκεται επαγγελματικά ο χορός «Μπάρατα Νάτυαμ», μέσα σε ένα ανθρωπολογικό πλαίσιο, στελεχώνοντας με χορευτές το χοροθέατρο «Λήδα Shantala».
2. Τη διδασκαλία του συστήματος της Γιόγκα λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές ανάγκες του κάθε μαθητή και του σύγχρονου τρόπου ζωής. Η Γιόγκα προσφέρει μέσα από την πανάρχαια επιστημονική γνώση της ένα πανίσχυρο εργαλείο στον ασκούμενο , αρκεί να μεταδίδεται σωστά. Η Λήδα Shantala, αφού σπούδασε σε βάθος τη Γιόγκα στις πιο έγκυρες σχολές της Ινδίας και της Δυτικής Ευρώπης μαθητεύοντας κοντά σε φιλοσόφους-σοφούς από τους πιο σημαντικούς γιόγκι στην Ινδία και την Ευρώπη σήμερα, και με πολύχρονη πείρα, εγγυάται μέσω των μαθημάτων της με αυθεντικότητα και συνέπεια ψυχοσωματική ευμάρεια και πνευματική ανάταση.
3. Την εμψύχωση συνεδριών θεραπείας μέσω της χοροκινητικής έκφρασης για την καταπολέμηση του στρές, την ψυχολογική ανακούφιση και αυτογνωσία, τη διεύρυνση της δημιουργικότητας και την καλλιέργεια της άνεσης.
4.Την ανάπτυξη των δυνατοτήτων επικοινωνίας του ατόμου και την απελευθέρωση της προσωπικότητάς του, μέσα από την κατανόηση και επίλυση κινητικών και ψυχολογικών στερεοτύπων συμπεριφοράς.
5. Τη δημιουργία του Χοροθεάτρου «Λήδα Shantala» και τη δημιουργία ποιοτικών παραστάσεων όπου τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας να μεταφράζονται σε χοροθεατρική πράξη.
6. Το γεφύρωμα και τη συνήχηση θεραπευτικών και πνευματικών πρακτικών πανάρχαιων πολιτισμών όπως η γιόγκα, ο διαλογισμός, οι διαδικασίες έκστασης και οι χοροί ίασης πρωτόγονων φυλών, με τη σύγχρονη γνώση και τις ψυχοπνευματικές μεθόδους που προσφέρει η δυτική επιστήμη. Αρχική Λήδα Shantala | Σύντομο βιογραφικό | Χοροθέατρο | Ταξίδια | Shantom | Γιόγκα | Iνδικός χορός
Χοροθεραπεία |
Ενοικίαση αιθουσών | Τα ΝΕΑ μας | Μαθήματα | Εβδομαδιαίο πρόγραμμα| Σεμινάρια
Εναλλακτικές θεραπείες | Εκδηλώσεις | Οδηγίες πρόσβασης | Sitemap | Credits | Home


Τελευταία ενημέρωση της σελίδας: 10 Aυγούστου 2006